OK-fotos

  • (1) Op deze röntgenfoto's is duidelijk de afwezigheid van de gewrichtsspleet te zien en de vorming van extra bot (osteofyten) wat duidt op arthrose
NB: dit is een verkorte en schematische beschrijving van de operatietechniek.
De informatie aangeboden op mijnnieuweenkel.nl is bedoeld ter ondersteuning, niet ter vervanging, van de relatie tussen patiënt en / of site bezoeker en zijn/haar arts en is alleen bedoeld ter illustratie.